• Kontakty

    • Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
    • ul. Padlewskiego 2
     09-402 Płock
     Poland
    • (+24) 365-86-80
  • Dyrektor Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - pokój nr 8

   Henryk Cichecki

   e‑mail: h.cichecki@zsuip.pl

   (+24) 365 - 86 - 80 

    

   Wicedyrektorzy  - pokój nr 14

   Karola Danielak

   e‑mail: k.danielak@zsuip.pl.

   (+24) 365 - 86 - 80 

   Stanisław Domachowski

   e‑mail: s.domachowski@zsuip.pl

   (+24) 365 - 86 - 80 

    

   Sekretariat dyrekcji - pokój nr 8

   Sławomira Kubiszewska - samodzielny referent

   e-mail: szkola@zsuip.pl

   tel./fax: (+24) 365-86-80

    

   Sekretariat uczniowski - pokój nr 13

   Jowita Rudzińska - samodzielny referent d/s uczniowskich

   (+24) 365 - 86 - 81

   e-mail: j.rudzinska@zsuip.pl

    

   Jakub Kraska - operator sprzętu audio - wizualnego

   (+24) 365 - 86 - 81

   e‑mail: j.kraska@zsuip.pl

    

    

   Kierownik praktyk zawodowych - pokój nr 13a (budynek warsztatów szkolnych)

   Beata Szwęch

   (+24) 365 - 86 - 83

   e‑mail:  b.szwech@zsuip.pl

    

   Sekretariat praktyk zawodowych - pokój nr 15b (budynek warsztatów szkolnych)

   Regina Sałkowska - samodzielny referent d/s praktyk zawodowych

   (+24) 365 - 86 - 94

   e‑mail: r.salkowska@zsuip.pl

    

   Dział administracyjno‐gospodarczy -  pokój nr 16


   Agnieszka Szczepaniak - kierownik administracyjno‐gospodarczy

   e‑mail: a.szczepaniak@zsuip.pl

   (+24) 365 - 86 - 88


   Dział kadrowo‐finansowy  - pokój nr 4

   Urszula Frydrych - sekretarz szkoły

   e‑mail: u.frydrych@zsuip.pl

   (+24) 365 - 86 - 84

    


    

   IOD (Inspektor Ochrony Danych)

   Elżbieta Wituska

   tel. 24 367‒89‒34

   e‑mail: elzbieta.wituska@zjoplock.pl