• wychowawcy klas

    •  

     technikum

     klasa 1

     1 tż   technik żywienia i usług gastronomicznych - Anna Cichocka 

     1 tst  technik spedytor, technik organizacji turystyki - Aleksandra Maciejewicz

     1 trl   technik reklamy, technik stylista -  Anna Derkowska

     1 tf    technik usług fryzjerskich - Artur Lewandowski

      

     klasa 2

     2 tżr   technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy - Maciej Dobies

     2 tst   technik spedytor, technik organizacji turystyki - Joanna Tomczak

     2 tl     technik przemysłu mody, technik stylista -  Katarzyna Kajkowska - Pudlarz

     2 tf     technik usług fryzjerskich - Maria Robak

      

     klasa 3

     3 tżs   technik żywienia i usług gastronomicznych, technik spedytor - Małgorzata Czerwińska

     3 trmt technik reklamy, technik przemysłu mody, technik organizacji turystyki - Natalia Orędowicz

     3 tf      technik usług fryzjerskich - Ewa Chacińska

      

     klasa 4

     4 tż     technik żywienia i usług gastronomicznych - Jolanta Bujałkowska

     4 tstm technik spedytor, technik organizacji turystyki, technik przemysłu mody - Edyta Kotkowska - Raczyńska

     4 trf     technik reklamy, technik usług fryzjerskich - Anna Cybula - Lewandowska

     po gimnazjum:

     4 TŻ     technik żywienia i usług gastronomicznych - Sylwia Kobielska

     4 TRS  technik reklamy, technik spedytor - Magdalena Misiak

     4 TF     technik usług fryzjerskich - Monika Makowska

      

     szkoła branżowa

     klasa 1

     1 cf   cukiernik, fryzjer - Magdalena Górecka

     1 ks  kucharz, sprzedawca - Małgorzata Mikuła

      

     klasa 2

     2 cf  cukiernik, fryzjer - Alicja Szymańska

     2 ks kucharz, sprzedawca - Justyna Berlińska

      

     klasa 3

     3 ck cukiernik, kucharz - Mirosław Wojciechowski

     3 f    fryzjer - Grażyna Jabłońska

     3 w  klasa wielobranżowa - Michał Kaczkowski