• wychowawcy klas

    •  

     technikum

     klasa 1

     1 tż    technik żywienia i usług gastronomicznych - Justyna Rubinkowska

     1 tżs  technik żywienia i usług gastronomicznych, technik spedytor - Magdalena Misiak

     1 tr     technik reklamy - Sebastian Pietrusiński

     1 tf     technik usług fryzjerskich - Monika Makowska

     1 tlt    technik stylista, technik organizacji turystyki - Agnieszka Krukowska

      

     klasa 2

     2 tż   technik żywienia i usług gastronomicznych - Anna Cichocka 

     2 tst  technik spedytor, technik organizacji turystyki - Aleksandra Maciejewicz

     2 trl   technik reklamy, technik stylista -  Anna Derkowska

     2 tf    technik usług fryzjerskich - Artur Lewandowski

      

     klasa 3

     3 tżr   technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy - Maciej Dobies

     3 tst   technik spedytor, technik organizacji turystyki - Joanna Tomczak

     3 tl     technik przemysłu mody, technik stylista -  Katarzyna Kajkowska - Pudlarz

     3 tf     technik usług fryzjerskich - Maria Robak

      

     klasa 4

     4 tżs   technik żywienia i usług gastronomicznych, technik spedytor - Małgorzata Czerwińska

     4 trmt technik reklamy, technik przemysłu mody, technik organizacji turystyki - Natalia Orędowicz

     4 tf      technik usług fryzjerskich - Ewa Chacińska

      

     klasa 5

     5 tż     technik żywienia i usług gastronomicznych - Jolanta Bujałkowska

     5 tstm technik spedytor, technik organizacji turystyki, technik przemysłu mody - Edyta Kotkowska - Raczyńska

     5 trf     technik reklamy, technik usług fryzjerskich - Anna Cybula - Lewandowska

      

     szkoła branżowa

     klasa 1

     1 cf  cukiernik, fryzjer - Krzysztof Dobaczewski

     1 k   kucharz - Elżbieta Bieniek

      

     klasa 2

     2 cf   cukiernik, fryzjer - Magdalena Górecka

     2 ks  kucharz, sprzedawca - Małgorzata Mikuła

      

     klasa 3

     3 cf  cukiernik, fryzjer - Alicja Szymańska

     3 ks kucharz, sprzedawca - Justyna Berlińska