• Technik organizacji turystyki

     • Jeśli jesteś pasjonatem podróżowania i uwielbiasz odkrywać nowe miejsca, to najwyższy czas zająć się tym zawodowo i profesjonalnie!

      Nauczymy Cię jak przygotować wycieczki i jak w ich trakcie spełnić wszystkie oczekiwania klienta. Dowiesz się jak analizować rynek usług turystycznych i jak przygotować atrakcyjną ofertę. Będziesz wiedział jak fachowo udzielić informacji dotyczącej warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej, o programie i jakości usług. Poradzisz sobie w najtrudniejszych sytuacjach i żadne turystyczne pytanie nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania.

       

      Dlaczego warto wybrać ten kierunek?
      Dynamicznie wzrosta popyt na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego. Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mają szerokie możliwości zatrudnienia w sektorze usług turystycznych poczynając od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji turystycznej, po organy administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki. Mogą również pracować w obiektach hotelowych.

       

       

      Jakie umiejętności zdobędzie przyszły technik organizacji turystyki?

      • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
      • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych
      • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
      • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
      • prowadzenia informacji turystycznej
      • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
      • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych
      • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej

       

      Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

      HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych -  klasa III

      HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych - klasa IV

      Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w biurach podróży i hotelach