• Technikum lepsze niż liceum

    • Ósmoklasiści stają przed trudnym wyzwaniem jakim jest wybór szkoły ponadpodstawowej. Od tego zależy jak szybko wejdą na rynek pracy i na jakie zarobki w przyszłości mogą liczyć.
     Korzyści z wyboru technikum:

     • Czas nauki ma znaczenie.

      Nauka na poziomie szkoły średniej w technikum trwa 5 lat a uczeń zyskuje wykształcenie średnie, zdobywa kwalifikacje zawodowe i tytuł technika, może uczyć się we wszystkich szkołach policealnych oraz zdawać maturę. Absolwenci techników mają zawód już po 5 latach nauki!. W liceum wprawdzie nauka trwa krócej, bo 4 lata, ale absolwenci muszą podjąć dalszą edukację aby zdobyć jakieś przygotowanie zawodowe.  Absolwenci liceów ogólnokształcących nie mają żadnych kwalifikacji zawodowych!

     • Nauka w technikum jest praktyczna. 

     Uczniowie technikum odbywają praktyki i staże zawodowe w zakładach pracy. Firmy prowadzące praktyki mogą spośród uczniów wybrać przyszłych pracowników. Uczniowie liceów nie mają możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych w trakcie roku szkolnego, nie mogą zaprezentować się potencjalnym pracodawcom, nie poznają ich.

     •  Rynek pracy potrzebuje specjalistów.

     Na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na realne umiejętności a te zdobywa się min. poprzez naukę w technikum i zdobywanie doświadczenia zawodowego na praktykach i stażach w zakładach pracy. Samo liceum to za mało aby znaleźć dobrą pracę, nie daje bowiem żadnego przygotowania zawodowego.

     • Jaka praca taka płaca. 

     Absolwenci techników w zależności od kwalifikacji zawodowych mogą liczyć na pracę płatną na poziomie średniej krajowej, zaś absolwenci liceów mogą liczyć na proste prace biurowe na poziomie minimalnej pensji.

     • A może po technikum na studia?

     Absolwenci technikum po zdanym egzaminie maturalnym mogą studiować na dowolnym kierunku poszerzając zakres swoich kompetencji i umiejętności zawodowych, które już posiadają i mogą łatwiej reagować na  zmieniający się rynek pracy, posiadając szeroki zakres kompetencji zawodowych charakteryzują się elastycznością przy zatrudnieniu, otwierają własne firmy pracując na własny rachunek.
     Absolwenci liceum po zdanym egzaminie maturalnym mogą studiować na dowolnym kierunku ale dopiero wtedy nabywają nową wiedzę i pierwsze kompetencje zawodowe. Samo ukończenie studiów nie gwarantuje dobrze płatnej pracy i najczęściej potrzebne są kolejne lata nauki na zrobienie specjalizacji. 

     Grażyna Jabłońska