•  

     Wykaz konsultacji

     dla uczniów lub ich rodziców/ opiekunów prawnych

     w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku

      

     Podstawa prawna:

     Art. 42 ust. 2f Karty nauczyciela (Dz. u. z 2022r. poz. 1730)

     „2f. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności  w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.”

      

     Lp.

     Imię i nazwisko nauczyciela

     Dzień tygodnia dostępności, nauczyciela w wymiarze 1 godziny

     Numer sali

     Dzień tygodnia

     Godzina

     1

     Elżbieta Bieniek

     środa

     8:50 – 9:35

     s. 21b

     2

     Justyna Berlińska

     piątek

     12:30 – 13:15

     s. 12

     3

     Sławomira  Bętlewska

     środa

     14:10 – 15:10

     s. 209

     4

     Jolanta Bujałkowska

     wtorek

     9:40 – 10:40

     s. 12

     5

     Ewa Chacińska

     poniedziałek

     10:30 – 11:30

     s. 12

     6

     Henryk Cichecki

     piątek

     9:00 – 10:00

     s. 8

     7

     Anna Cichocka

     środa

     11:25  12:25

     s.12

     8

     Małgorzata Czerwińska

     poniedziałek

     14:05 – 15:05

     s. 21

     9

     Anna Cybula- Lewandowska

     środa

     11:25 – 12:25

     s. 5

     10

     Karola Danielak

     środa

     13:00 – 14:00

     s. 13

     11

     Anna Derkowska

     czwartek

     12:25 – 13:25

     s. 101

     12

     Stanisław Domachowski

     wtorek

     14:05 – 15:05

     s. 210

     13

     Krzysztof Dobaczewski

     wtorek

     10:30 – 11:30

     s. 12

     14

     Maciej Dobies

     czwartek

     13:15 – 14:15

     s. 12

     15

     Tadeusz Dorobek

     wtorek

     11:25 – 12:25

     s. 28a

     16

     Agata Figurska

     czwartek

     9:45 – 10:30

     s. 12

     17

     Bożena Frączkowska

     wtorek

     10:40 – 11:40

     s. 12

     18

     Agnieszka Gabryszewska – Gnyp

     piątek

     7:00 – 8:00

     s. 15a

     19

     Małgorzata Garlej

     piątek

     7:00 – 8:00

     s. 15a

     20

     Magdalena Górecka

     piątek

     7:50 – 8:50

     s. 12

     21

     Elżbieta Gralicka

     poniedziałek

     13:20 – 14:20

     s. 12b

     22

     Dariusz Hofman

     wtorek

     10:40 – 11:25

     s. 20a

     23

     Grażyna Jabłońska

     czwartek

     10:40 – 11:40

     s. 12

     24

     Michał Kaczkowski

     poniedziałek

     10:40 – 11:40

     s. 104

     25

     Katarzyna KajkowskaPudlarz

     poniedziałek

     10:30 – 11:30

     s. 12

     26

     Marzena Klimowska

     piątek

     11:30 – 12:30

     s. 12

     27

     Sylwia Kobielska

     wtorek co 2 tyg

     12:30 – 13:30

     s. 11b

     28

     Grażyna Kobierecka

     wtorek

     8:45 – 9:45

     s. 12

     29

     Edyta Kotkowska – Raczyńska

     piątek

     10:40 – 11:40

     s. 12

     30

     Agnieszka Krukowska

     wtorek

     11:30 – 12:30

     s. 12

     31

     Patrycja Laskowska

     piątek

     13:30 – 14:30

     s. 10

     32

     Marta Leśniewska – Garlicka

     piątek

     8:45 – 9:45

     s. 2b

     33

     Artur Lewandowski

     piątek

     12:25 – 13:25

     s. 212

     34

     Renata Łukiańska

     czwartek

     10:30 – 11:30

     s. 12

     35

     Aleksandra Maciejewicz

     środa

     13:15 – 14:15

     s. 12

     36

     Monika Magnuska

     poniedziałek

     10:35 – 11:35

     s. 12

     37

     Monika Makowska

     środa

     10:40 – 11:40

     s. 12

     38

     Joanna Maliszewska

     poniedziałek

     15:00 - 15:45

     s. 12

     39

     Małgorzata Mikuła

     środa

     11:25 – 12:25

     s. 12

     40

     Magdalena Misiak

     poniedziałek

     12:20 – 13:20

     s. 202

     41

     Natalia Orędowicz

     wtorek

     8:00  8:45

     s. 12

     42

     Sebastian Pietrusiński

     czwartek

     12:25 – 13: 20

     s. 12

     43

     Beata Popiołek

     czwartek

     12:30 – 13:30

     s. 203

     44

     Adela Przybyszewska

     czwartek

     9:45 – 10:30

     s. 102

     45

     Maria Jolanta Robak

     piątek

     9:35 – 10:35

     s. 1

     46

     Justyna Rubinkowska

     piątek

     10:30 -11:30

     s. 12

     47

     Katarzyna Sidorowicz

     środa

     11:30 – 12:30

     s. 12

     48

     Alicja Szymańska

     piątek

     10:40 – 11:40

     s. 12

     49

     Beata Szwęch

     środa

     10:40 – 11:40

     s. 13a

     50

     Joanna Tomczak

     poniedziałek

     10:30 – 11:30

     s. 12

     51

     Anna Wawak

     czwartek

     12:30 – 13:30

     s. 6

     52

     Elżbieta Władyniak

     środa

     13:00 – 14:00

     s. 103

     53

     Marek Wiśniewski

     środa

     9:45 – 10:30

     s.12

     54

     Mirosław Wojciechowski

     wtorek

     12:25 – 13:20

     s. 12

     55

     Małgorzata Ziemińska

     wtorek

     7:50 -8:50

     s. 14b

     56

     Aleksandra Zagroba

     wtorek

     13:10 – 14:10

     s.12

     57

     Tomasz Zagroba

     poniedziałek

     14:00 – 15:00

     s.12

      

     Henryk Cichecki

     Dyrektor ZSUiP w Płocku