• Technik przemysłu mody

     • Zaczniesz patrzeć na modę jako specjalista!

      Pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na tym kierunku. Nauczysz się rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, szyć. A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych. Możesz kontynuować kształcenie i pracować w zawodzie: projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog, menager salonu odzieżowego.

      Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik  przemysłu mody?
       

      • projektowania i stylizacji ubiorów
      • doboru tkanin i dodatków uwzględniając właściwości użytkowe oraz przeznaczenie wyrobu
      • wykonywania modeli wyrobów odzieżowych
      • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
      • konstrukcji i modelowania form odzieży
      • opracowania dokumentacji wytwarzania wyrobów odzieżowych
      • projektowania procesu produkcyjnego
      • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody
      • obsługi programów komputerowych dotyczących projektowania i przygotowania procesu produkcyjnego
      • tworzenia własnych kolekcji
      • organizacji pokazów kolekcji wyrobów odzieżowych

       

      Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

               MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - klasa III.

               MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych - klasa IV

       

      Uczeń odbywa również 8 tygodniową  praktykę zawodową w firmach i salonach odzieżowych.