Najlepsi maturzyści wpisali się do Księgi Chwały Drukuj

42 najlepszych absolwentów płockich szkół ponadgimnazjalnych złożyło pamiątkowe wpisy w Księdze Chwały.

Tradycyjnie w pierwszym dniu obchodów Dni Historii Płocka spotkali się w Ratuszu ze swoimi nauczycielami, rodzicami i władzami miasta.

W tym roku naszą szkołę reprezentowali:

Anna Fuz, Paulina Kotarska, Agnieszka Szymańska i Michał Sadowski.

Księga Chwały przechowywana jest, na co dzień w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego. Do ratusza przynoszona jest tylko raz, wówczas symboliczne wpisy składają absolwenci płockich szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają najwyższą średnią.

Tradycję wpisów do Księgi Chwały zapoczątkował Kajetan Morykoni, rektor Szkoły Wojewódzkiej w Płocku, czyli ówczesnego Liceum Małachowskiego, założyciel Towarzystwa Naukowego Płockiego. Była ona kontynuowana do 1939 roku. Powrócono do niej w 2001 roku, po ponad sześćdziesięcioletniej przerwie.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl